Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29895752 | Kód: 013004/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení Ostatné dokumenty
2020\05\12
12.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 013004/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\30
30.04.2020
 Príloha č. 2_Kritéria Príloha
2020\04\30
30.04.2020
 Príloha č. 1_GP Príloha
2020\04\30
30.04.2020
18.10.2021 10:18:04