Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Parkovací dom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29901350

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\03
03.02.2021
26.10.2021 14:45:34