Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup originálnych kožených produktov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30228068

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup originálnych kožených produktov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\22
22.06.2020
21.10.2021 08:17:15