Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30292493

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\02
02.12.2019
17.10.2021 18:11:27