Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince a Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31023054 | Kód: 012104/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\05\12
12.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012104/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\05
05.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012104/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\22
22.04.2021
 Príloha č. 1 k Výzve_ Návrh ZoD Príloha
2021\04\22
22.04.2021
 Príloha č. 1 k ZoD Príloha
2021\04\22
22.04.2021
 Príloha č. 2 k ZoD Príloha
2021\04\22
22.04.2021
 Príloha č. 3 k ZoD Príloha
2021\04\22
22.04.2021
21.10.2021 07:28:14