Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31550882

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obnova a úprava turistickej trasy v Krás Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\25
25.08.2020
 Report - Emaily - Obnova a úprava turistickej trasy v Krás Report - Emaily
2020\08\25
25.08.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\25
25.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Obnova a úprava turistickej trasy v Krásne nad Kysucou - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\25
25.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Obnova a úprava turistickej trasy v Krás Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\25
25.08.2020
 Príloha - Obnova a úprava turistickej trasy v Krás Príloha
2020\08\14
14.08.2020
22.10.2021 10:53:39