Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

„Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31715998

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - „Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\03
03.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - „Doplnenie a aktualizácia pasportu zelen Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\03
03.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\03
03.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Doplnenie a aktualizácia pasportu zelen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
26.10.2021 20:05:34