Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a dodávka darčekových poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33017645 | Kód: 010403/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh na plnenie kritérií Časť 2 Príloha
2020\03\04
04.03.2020
 Návrh na plnenie kritérií Časť 1 Príloha
2020\03\04
04.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010403/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\04
04.03.2020
21.10.2021 07:04:42