Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33144236

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Ostatné dokumenty - Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\09
09.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu zo dňa 07.10.2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\08
08.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\07
07.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\03
03.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\03
03.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - § 117 Zákazka s nízkou hodnotou Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\20
20.02.2019
26.10.2021 14:40:20