Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33188562

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\30
30.04.2019
 Report - Emaily - Vypracovanie znaleckých posudkov Report - Emaily
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 8 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 7 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 6 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 5 b) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 5 a) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 4 Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 3 b) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 3 a) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 2 b) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 2 a) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 1 b) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Príloha 1 a) Príloha
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\15
15.04.2019
22.10.2021 12:05:49