Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava časti MK na ul. Veľká okružná, zástavka MHD oproti OC AUPARK

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33271402 | Kód: 0811/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh Zmluvy o dielo Príloha
2018\11\08
08.11.2018
 Príloha - 0811/2018 Príloha
2018\11\08
08.11.2018
 Príloha - 0811/2018 Príloha
2018\11\08
08.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0811/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\08
08.11.2018
18.10.2021 12:46:06