Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Lávka cez potok Všivák

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33478938 | Kód: 010608/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Lávka cez potok Všivák - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\02
02.09.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Lávka cez potok Všivák - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\02
02.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010608/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\02
02.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010608/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\06
06.08.2020
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\08\06
06.08.2020
 Príloha č. 2_VV Príloha
2020\08\06
06.08.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\08\06
06.08.2020
18.10.2021 13:16:47