Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2020

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35488877

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2020 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\16
16.12.2019
18.10.2021 11:00:56