Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a inštalácia bezstravenkového - čipového systému

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35777576 | Kód: 013003/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie / doplnenie Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\20
20.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 013003/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\31
31.03.2020
 Príloha č. 1_Položkový rozpočet Príloha
2020\03\31
31.03.2020
18.10.2021 13:00:45