Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015-2019 vrátane.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 37145363

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Emaily - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Ž Report - Emaily
2020\08\19
19.08.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015-2019 vrátane. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\19
19.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za obdobie rokov 2015-2019 vrátane. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\19
19.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Ž Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\19
19.08.2020
 Príloha - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Ž Príloha
2020\08\06
06.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Revízia účtovníctva a daní spoločnosti Ž Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\06
06.08.2020
18.10.2021 12:52:40