Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rotopedy s lavičkou 2 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38318303

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rotopedy s lavičkou 2 ks Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o vylúčení ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\25
25.10.2019
 Vysvetlenie - Rotopedy s lavičkou 2 ks Vysvetlenie
2019\10\15
15.10.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Rotopedy s lavičkou 2 ks - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
22.10.2021 10:52:37