Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38328918 | Kód: 1806/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\07\22
22.07.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\07\22
22.07.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\07\22
22.07.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1806/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\22
22.07.2019
 Doručené ponuky - 1806/2019 Doručené ponuky
2019\07\19
19.07.2019
26.10.2021 19:51:52