Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38404002

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.1 - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Vysvetlenie
2021\08\20
20.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\13
13.08.2021
 Príloha č.4_PD Príloha
2021\08\13
13.08.2021
 Príloha č.3 ZoD Príloha
2021\08\13
13.08.2021
 Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\08\13
13.08.2021
 Príloha č.1 Cenová ponuka Príloha
2021\08\13
13.08.2021
26.10.2021 19:57:11