Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: „Novostavba parkovacích domov na ul. Obvodová pri kruhovom objazde HM Metro a zastávke MHD Smreková, Žilina - Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 38894659 | Kód: 17657/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 17657/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\10\29
29.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17657/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\17
17.10.2018
26.10.2021 14:47:47