Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Obnova PC vybavenia - Notebooky pre ZŠ Karpatská, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39033680

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Obnova PC vybavenia - Notebooky pre ZŠ Karpatská, Žilina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\07
07.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obnova PC vybavenia - Notebooky pre ZŠ Karpatská, Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\28
28.01.2020
21.10.2021 07:37:26