Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40514571

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Situácia Príloha
2020\01\30
30.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\30
30.01.2020
26.10.2021 19:38:33