Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2021

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40694885

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výroba a odvysielanie audiospotov a posk Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\16
16.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výroba a odvysielanie audiospotov a posk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\16
16.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a odvysielanie audiospotov a posk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\05
05.10.2020
21.10.2021 07:34:24