Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ a MŠ Školská 49, Závodie, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40964075 | Kód: 180602/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 180602/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 4 FOTO- 180602/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 3 ZoD- 180602/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 2 Výkaz Výmer - 180602/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 1 PD - 180602/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
18.10.2021 09:50:10