Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41117158

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľno Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\20
20.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\12
12.02.2019
22.10.2021 12:00:40