Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41137192

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\18
18.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - OPRAVA Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\18
18.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\18
18.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chodník ku chate Podžiar (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\12
12.11.2019
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2019\11\12
12.11.2019
22.10.2021 13:03:41