Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41749652

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnú Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\14
14.01.2021
18.10.2021 12:54:52