Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42295614

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku, neuspel Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\06
06.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\06
06.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Služby k projektom objednávateľa financo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\06
06.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\26
26.08.2021
 Príloha č. 2 Príloha
2021\08\26
26.08.2021
 Príloha č. 1 Príloha
2021\08\26
26.08.2021
17.10.2021 18:12:57