Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov UHA formou stravovacích poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43162495 | Kód: UHA 1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - UHA 1/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\14
14.01.2021
26.10.2021 19:20:13