Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43603490

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2019\10\31
31.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\29
29.10.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\10\29
29.10.2019
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\10\29
29.10.2019
18.10.2021 13:43:33