Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43807799

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\17
17.09.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\17
17.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\17
17.09.2020
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - PD + VV Príloha
2020\09\09
09.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
21.10.2021 06:15:53