Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oravská - elektroinštalacia osvetlenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43954471

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oravská - elektroinštalacia osvetlenie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\17
17.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oravská - elektroinštalacia osvetlenie - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\17
17.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oravská - elektroinštalacia osvetlenie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\17
17.12.2020
 Príloha č.3 - PD Príloha
2020\12\08
08.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oravská - elektroinštalacia osvetlenie - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\08
08.12.2020
 Príloha č.2 - Technická správa Príloha
2020\12\08
08.12.2020
 Príloha č.1 - Výkaz výmer Príloha
2020\12\08
08.12.2020
26.10.2021 14:39:34