Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44692630

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\31
31.01.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\31
31.01.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\31
31.01.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\01\31
31.01.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\01\31
31.01.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Me Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\01\31
31.01.2019
 Opravená Zmluva o dielo Príloha
2019\01\23
23.01.2019
 Vysvetlenie - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Me Vysvetlenie
2019\01\23
23.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Me Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Me Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Me Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody Príloha
2019\01\15
15.01.2019
 Príloha - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody Príloha
2019\01\15
15.01.2019
17.10.2021 17:33:38