Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Správa systému riadenia verejného osvetlenia mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44719077

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\10
10.02.2021
26.10.2021 19:14:28