Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Osvetlenie lávky (schodiska) na ul. m. Rázusa, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 44888092 | Kód: 022204/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Osvetlenie lávky (schodiska) na ul. m. Rázusa, Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\15
15.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 022204/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\15
15.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 022204/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 2_Výkaz Výmer Príloha
2020\04\22
22.04.2020
 Príloha č. 1_PD Príloha
2020\04\22
22.04.2020
26.10.2021 19:53:42