Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina- Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45201533

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2018\11\06
06.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina- Vlčince“ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
21.10.2021 07:13:03