Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie cintorína Žilina - Budatín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46879637

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oplotenie cintorína Žilina - Budatín Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 3 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 2 Výkaz výmer Príloha
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 1 c Technicka sprava Príloha
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 1 b Vzorový pohľad Príloha
2019\06\28
28.06.2019
 Príloha 1 a Realizačný projekt Príloha
2019\06\28
28.06.2019
26.10.2021 12:46:02