Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47663957

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\09
09.10.2019
21.10.2021 08:13:25