Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 47792557

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\03\29
29.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpeč Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\11
11.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpeč Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\11
11.03.2021
26.10.2021 19:45:45