Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu, Žilina - Bytčica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48399764

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - DOPLNENIE PD Súťažné podklady
2020\08\26
26.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Parkovisko medzi materskou školou a byto Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\21
21.08.2020
 Príloha 2 Rekapitulácia Výkaz výmer Príloha
2020\08\20
20.08.2020
 Príloha 2 c) Výkaz výmer Komunikácie a spevnené plochy Príloha
2020\08\20
20.08.2020
 Príloha 2 b) Výkaz výmer dažďová kanalizácia Príloha
2020\08\20
20.08.2020
 Príloha 2 a) Výkaz výmer elektroinštalácia Príloha
2020\08\20
20.08.2020
 Príloha 1 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2020\08\20
20.08.2020
18.10.2021 09:24:50