Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50000751

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\07\31
31.07.2019
 Výkaz výmer Príloha
2019\07\31
31.07.2019
 Návrh Zmluvy o dielo Príloha
2019\07\31
31.07.2019
26.10.2021 13:37:14