Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50115906

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dohľad a servis kamerového systému mesta Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 4 Zmluva o poskytnutí služieb Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č .3 Cenník služieb Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\08\11
11.08.2020
 Príloha č. 1 Zoznam kamier kamerového systému Príloha
2020\08\11
11.08.2020
26.10.2021 19:24:00