Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tlač cyklistických preukazov a falcovaných letákov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50192022 | Kód: 011410/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011410/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
 Príloha č. 1 Preukaz_Leták - 011410/2019 Príloha
2019\10\15
15.10.2019
26.10.2021 19:52:45