Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50214429

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky- Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\22
22.03.2019
 Geometrický plán č. 36442500-282/2018 Príloha
2019\03\22
22.03.2019
26.10.2021 14:06:14