Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia vykurovania Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50419712

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia vykurovania Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia vykurovania Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\14
14.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia vykurovania Metskej políci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\25
25.08.2020
26.10.2021 15:06:34