Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina - Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50584635 | Kód: 1408/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zerušení postupu - 1408/2019 Ostatné dokumenty
2019\08\22
22.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1408/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Doručené ponuky - 1408/2019 Doručené ponuky
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1408/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\14
14.08.2019
 Zmluva o dielo - 1408/2019 Príloha
2019\08\14
14.08.2019
 Výkaz výmer - 1408/2019 Príloha
2019\08\14
14.08.2019
 Fotoalbum - 1408/2019 Príloha
2019\08\14
14.08.2019
 PD - 1408/2019 Príloha
2019\08\14
14.08.2019
26.10.2021 21:22:47