Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50937710

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Tlač schránkových novín, služby súvisiac Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\23
23.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Tlač schránkových novín, služby súvisiac Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\23
23.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Tlač schránkových novín, služby súvisiac Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\23
23.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Tlač schránkových novín, služby súvisiac Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\26
26.10.2020
 Príloha č. 1 - Výkaz výmer Príloha
22.10.2021 11:56:21