Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553 (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 51774471

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\08
08.03.2021
21.10.2021 07:23:04