Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52218228

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky, Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
 Príloha - Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, reko Príloha
2018\12\06
06.12.2018
18.10.2021 09:01:20