Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Osobný automobil kombi

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52656187

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Osobný automobil kombi Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\04
04.11.2019
21.10.2021 07:26:48