Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52875902

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva č.296/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\07\09
09.07.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\07\09
09.07.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\07\09
09.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\09
09.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\30
30.06.2020
 Príloha - Zmluva Príloha
2020\06\30
30.06.2020
 Príloha - Výkon funkcie zodpovednej osoby (GDPR) Príloha
2020\06\30
30.06.2020
22.10.2021 10:55:40